www.car.cz
 

"Šumavy" se vlastně pojedou DVĚ!!! WRC ale pojedou.
     tisková zpráva


39. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 25 - 27. 03. 2004 – přípravy v plném proudu

Pořadatelé z Pošumavského auto moto klubu v AČR Klatovy podrobně zhodnotili letošní rally, její klady i nedostatky, které se objevili při jejím pořádání a vzali v úvahu i názory účastníků rally a odborných motoristických novinářů a pro rok 2004 připravili rally v této stručné podobě:

Hlavním sponzorem 39.MŠR je PARAMO, a.s. Pardubice, které po zániku předchozího a dlouholetého sponzora klatovských rally KORAMA a.s. Kolín, převzalo sponzorství. Obchodní značku Mogul bude Paramo a.s. podporovat a proto se název rally nemění.

Termín konání nebyl změněn kvůli počasí, ale proto, aby MŠR termínově nekolidovala s rally v Německu a Rakousku, jak tomu bylo v letech minulých a umožnil se tak start v Klatovech jezdcům z těchto zemí.
Sportovní a technické údaje o rally: (POZOR - viz POZNÁMKA DOLE - viz úprava časového harmongramu kvůli vozům WRC !!!!)

25.03.2003 technická přejímka Investtel Auto Klatovy 14:00 – 20:00 h.

testovací zkouška v blízkosti Klatov 09:00 – 11:00 h.

představení posádek zimní stadin Klatovy 19:30 h. 26.03.2004

I.etapa rally,start 1 posádka v 13:00 h. I.etapa cíl 1 posádka v 19:45 h. 27.03.2004

II.etapa rally start 1 posádka 07:00 h.

cíl rally 1 posádka 17:20 h.

Popis trati : celková délka trati 610 km
počet rychlostních zkoušek (RZ) 15

celková délka RZ 222 km

počet sekcí: 4, počet etap 2

druh povrchu 100% asfalt různé kvality

Trať I. etapy rally nazývané „klatovská“ je vedena jako v letech minulých po silnicích jak již název naznačuje kolem Klatov.

RZ 1 a 4 Klatovský okruh (vždy 3 okruhy) délka 11,85 km) Tuto RZ zařazuje tradičně pro její snadnou dostupnost diváky a jistou jezdeckou atraktivitu.

RZ 2 a 5 Boříkova – Chlistov délka 10,53 km bude startovat opět v Boříkovech a divácky zajímavé místo v Mlázovech, „kosu“ u zámku pojedou jezdci na pravou ruku.

RZ 3 a 6 Strážov – Strážov délka 10,52 km je vedena přes vojenské cvičiště a zajímavé a dobře dostupné divácké místo u kasáren v Janovicích n. Úhl. (místo pověstné havárie Marcela Tučka) zůstane zachováno.

Zásadní změnou je nové servisní parkoviště (SP). Bude zřízeno v objektu fy. PROAGRO Klatovy. SP vyhovuje svým umístěním i velikostí potřebám rally. V administrativní budově v areálu SP bude umístěno ředitelství rally. SP bude přístupné divákům. Divácké parkoviště bude vzdáleno asi 800 m od servisního parkoviště..

Trať II. etapy rally „vimperské“ je tradičně vedena po horských silnicích Šumavy v okolí Sušice, Vimperku a Prachatic. Stavitelé trati zde nemají mnoho prostoru k dramatickým změnám trati RZ jsou totiž omezeni hranicemi chráněných přírodních území CHKOŠ a Národním parkem Šumava.

RZ 7 Brod – Mladice délka 4,85 km byla v minulosti již do trati rally zařazena a slouží k vyplnění „hluchého“ přejezdu na další RZ na Šumavě. Vysoce atraktivním místem na trati je několik horizontů před cílem RZ, které jezdci budou překonávat dlouhými skoky.

RZ 8 a 14 Šimánov – Drážov 26,07 km původní RZ Pohorsko – Drážov prodloužena o cca. 7 km. Příjezd na start RZ v obci Šimánov je od Albrechtic. Předpokládáme, že úprava RZ bude znamenat zvýšení její technické a sportovní úrovně.

RZ 9 a 15 Nuzín – Čkyně délka 10,70 km nezaznamenala žádné změny

RZ 10 a 12 Šumavské Hoštice – Lažiště 12,54 km byla posunutím cíle na nově opravenou lesní komunikaci za obcí Lažiště prodloužena o cca. 2,3 km a její náročnost byla zvýšena zařazením technického průjezdu okrajovou částí obce Lažiště.

RZ 11 a 13 Dolní Nakvasovice – Boubská 24,34 km náročná RZ zkrácena o 2 km a její start posunut z Vlachova Březí do obce Dolní Nakvasovice. Technické pasáže tratě RZ kolem Mářského vrchu a Lštění zůstávají stejné jako v letech minulých.

Servisní parkoviště je organizováno v bývalých kasárnách ve Vimperku „U Sloupu“ V posledních letech musí pořadatelé rally vynakládat statisícové částky na opravy poškozených komunikací po rally, proto pořadatelé budou vytyčovat oblouky komunikací balíky spojených osobních pneumatik, které budou viditelně označeny a budou na místě již při seznamovacích jízdách.
Počet zatracovaných retarderů na trati RZ nebude zvyšován a budou instalovány tak, aby snížily maximální dosahované rychlosti na rovných úsecích tratě. Podle nové směrnice FIA o zdravotním zajištění bude na většině RZ zvýšen počet sanitních vozů s lékaři. Zvýšená pozornost je věnována vyhledávání diváckých prostorů, jejich vyznačení včetně přístupových cest a parkovišť, bezpečnostnímu zabezpečení těchto diváckých prostorů a zajištění informovanosti diváků o případném přerušení nebo zrušení RZ a celkovém průběhu rally. Na představení posádek, rychlostních zkouškách a dalších místech konání rally bude opět vybíráno vstupné a pořadatel vydá volnou vstupenku, která v balíčku s mapou tratě a jednotlivých RZ bude k dostání v předprodeji na obvyklých místech (vybrané benzinové čerpací stanice a pod).

Prodejní místa budou spolu s dalšími aktuálními informacemi o 39. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2004 uveřejněna na internetových stránkách www.mogul-sumava-rallye.cz

Milan Pospíšil, ředitel rallye

p.s. časový harmonogram budeme muset upravit cca. o 45 min. Důvodem je zařazení vozů A8 včetně WRC na začátek startovního pole a jejich oddělení 45 min. mezerou od startovního pole ME. Musíme proto mít další 2 SK, oddělené výsledky, vydány zvláštní ustanovení jen pro A8. Zkrátka bude to prakticky samostatná rally. Rozhodnuto byla při návštěvě předsedy rally komise FIA v Praze při vyhlášení FIA ME rally. Týká se i Barum rally Zlín. A8 včetně WRC tedy při rally ME pojedou !!!


Foto k článku : Pavel Kacerovský


 


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose