www.car.cz
 

Ředitel Rally Šumava se nedomnívá, že by pořadatelé pochybili!!
     tisková zpráva


Na téma Rally Šumava 2004 vyšlo v minulých dnech mnoho rozličných textů. Jejich autoři se vesměs shodují v tom, že podobně jako loňský ročník se ani ta letošní Šumava poněkud nepovedla. Když jsem zpracovával televizní pořad z tohoto podniku, měl jsem k dispozici mimo jiné výrok Romana Kresty, že to stálo cituji "za hovno", podobně hovořil i Tomáš Vojtěch. Václav Pech pro změnu dodal, že to pořadatelé "posrali". A tak  by šlo pokračovat. Mám pocit, že není  zcela obvyklé,  aby  Kresta, či Pech takto  hovořili a  aby si při svých zkušenostech stěžovali na náročné  podmínky........ Tato slova, pro někoho tak  běžná,  jsem je slyšel  vyslovit  poprvé...

Ředitel vlastní soutěže je jiného názoru, jak je zřejmé z přiloženého nezkráceného textu:

A ještě před tím pozor: Kniha Česká rally ve fotografii právě VYŠLA

M O G U L  Š U M A V A   R A L L Y E   2004

Vážený pane redaktore,
 
            zasílám Vám stanovisko ředitelství  39. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2004 Evropského poháru FIA – východ a mezinárodního mistrovství České republiky v rally jezdců k průběhu tohoto sportovnímu podniku. Část medií přinesla čtenářům a diváků nevyvážené informace o průběhu rally, které nejsou podle našeho mínění objektivní a k nimž nám nebyl dán ani minimální prostor k vyjádření. í.
           
Po loňských zkušenostech s počasím na Šumavě jsme pro letošní rok učinili opatření, abychom zajistili sjízdnost  tratě rally a nebyli nuceni, jako v roce minulém rušit některé rychlostní zkoušky (RZ) v centrální části Šumavy. V době přípravných jízd, ale došlo k prudkému zhoršení počasí a na trať rally spadlo v oblasti Vimperka až 70 cm nového, mokrého sněhu. Museli jsme tratě rally prohrnout, což se nám za pomoci předem zajištěných partnerů podařilo až ve večerních hodinách ve středu 24.03. V té době, ale již v lesních úsecích RZ blokovaly trať desítky zlomených stromů o prům. až 90 cm a stromy stále padly, byl vstup do lesních porostů zakázán. Ředitelství rally rozhodlo upravit  místa startů a cílů některých RZ II.etapy rally, aby se takovéto lesní úseky z tratě rally vyřadily. Změny trati RZ byly jezdcům oznámeny písemně a poprvé na rally v ČR také formou SMS. Aby se jezdci mohli seznámit s upravenou tratí RZ, povolil ředitel seznamovací jízdy RZ II.etapy i druhý den a před startem rally v pátek dopoledne. Během páteční I.etapy, kdy sníh na převážné části tratí RZ na vimpersku roztál, Sbor sportovních komisařů, řídících rally Evropského poháru FIA východ mně požádal o vyjádření v jakém stavu se nachází trať rally, a zda v II.etapě budou splněny podmínky pro  použití pneumatik  s hroty. Abych mohl podat kvalitní informaci provedl jsem následující kroky:
-          zjistil na Českém meteorologickém ústavu v Českých Budějovicích předpověď počasí na noc z 26. na 27.03. – sněžení max. 2 cm, teplota  -4 až –5 st.C, vítr do 5m/sec.
-          vyslal jsem na trať zkušenou jezdeckou posádku, aby písemně zaznamenala stav tratě rally
-          prognózu sjízdnosti silnic jsem konzultoval s SÚS Prachatice a P-ČR DI Prachatice.
Na základě všech takto získaných informací jsem usoudil, že nejsou splněny podmínky stanovené min. dopravy pro použití pneumatik s hřeby a podal jsem svoje vyjádření Sboru sportovních komisařů, který použití hřebů nepovolil. Jezdci a soutěžící byli s tímto rozhodnutím seznámeni před servisní přestávkou (v 18:00 hod.) na konci  I.etapy rally, aby mohli provést případné úpravy podvozků vozů a namontovat odpovídající pneumatiky. Informace o stavu trati měli pochopitelně také od svých “ledových špionů“. V této době nebyla ředitelství předložena žádná podstatná připomínka  jezdců ani soutěžících k nepovolení pneumatik s hroty.
Celou noc cca. do 02:00 hod. byli na trati rally pracovníci sportovní skupiny ředitelství rally a sledovali vývoj počasí a sjízdnost tratě rally. V ranních hodinách přesně podle předpovědi počasí  spadly cca. 2 – 3 cm. sněhu a několik jezdců  a manažerů nejsilnější třídy MM ČR A8-WRC se začalo domáhat povolení pneu s hroty. Rozhodnutí Sboru SK bylo neměnné a ani podmínky pro použití pneu s hroty spadem 2-3 cm sněhu nenastaly. Jistě, výhody pneumatik s hroty by využilo několik prvních  vozů třídy A8-WRC  MM-ČR, ale ostatní by již jeli po asfaltovém povrchu, na kterém by  hroty nevyužili a provozem po komunikací s nedostatečnou pokrývkou sněhu nebo ledu by došlo prokazatelně k poškození jejich povrchu. Jediná výjimka a tím i porušení vyhlášky mohlo nastat jen tehdy, kdyby byl spad sněhu daleko vyšší a sníh by po celém povrchu trati rally utvořil ledovou (sněhovou) vrstvu o síle alespoň 8 cm. V této situaci bych pro zdárný průběh II.etapy rally povolil na vlastní odpovědnost pneu s hroty i na přejezdové trasy mezi RZ a toleroval bych, že nebyla dodržena ani minimální délka trati RZ 30 - 60 km pro výměnu pneumatik, jak to vyžadují SPR FAS AČR odst. 12.5.1. O všech těchto rozhodnutích bych dodatečně informoval Sbor sportovních komisařů.
Taková situace však nenastala a nikdo se sportovních funkcionářů, kteří jeli po trati před startovním polem jezdců, včetně vozů 000, 00 a 0 o údajně kritickém stavu trati RZ ředitelství neinformoval. Trať byla v několika místy RZ 8 až 10 obtížnější pro průjezd prvních vozů A8-WRC, ale byla průjezdná a všechny posádky ji absolvovaly. Trvám na tom, že rally není rychlostní závod na uzavřeném okruhu a že příslušná taktika a závodní strategie musí být stanovena i v podmínkách, které jsou pro jisté skupiny vozidel možná mezní. Na jediné 10 RZ  v zájmu bezpečnosti místních občanů ( svoz mléka, zásobování) starostka obce zajistila posolení  místní komunikace a tím přiznávám, způsobila potíže s jízdou na předem připravených  pneumatikách  jezdcům Pechovi a  Tošovskému. Po rally jsem se zástupci vzniklou vysvětlil a omluvil se za ni. Bezpečnostní dispečink rally spolu s ředitelem rally měl po celou dobu konání sportovního podniku dokonalý přehled o jejím průběhu a tvrzení, že rally je řízena  z kanceláře, bez znalosti situace na trati rally, považuji  přinejmenším  za zlovolné.
39.MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2004 byla po stránce sportovní a bezpečnostního zajištění hodnocena pozorovateli FIA a ASN velmi dobře a proti roku 2003 se její sportovní  i bezpečnostní zajištění opět zlepšilo. Názor, že rally byla organizačně nezvládnuta, je proto  mírně řečeno zavádějící. Názor p. Hrdinky, přednesený směrem k řediteli rally velmi vulgárním slovníkem, je úzce svázán s výkonem „svého“ jezdce Kresty, je názorem snad jen několika jiných, z jejich pohledu poškozených jezdců.
Spojení MM ČR A8-WRC s Evropským pohárem FIA – východ bylo od samého počátku nešťastným vzhledem k zákazu startu vozidel A8-WRC v seriálech EP a ME FIA rally. Rozhodnutí o povolení startu těchto vozidel  padlo v polovině listopadu 2003 a podmínkou bylo oddělení startovního pole A8-WRC od EP časovým předělem, který nemohl být z technických důvodů kratší než 45 min. Jako pořadatelé, jsme sice předpokládali, že diváci po průjezdu vozů WRC opustí svoje divácká  místa, jak se tomu dělo i v minulosti, ale skutečnost předčila naše očekávání.Tak veliké přesuny diváků na další RZ jsme neočekávali, a pořadatelské vozy 00 a 0 jedoucí mezi startovním polem A8-WRC a EP museli diváky z tratí RZ doslova vyhánět.
Jsme každým rokem prvním pořadatelem mistrovské evropské rally  a zavádíme jako první nové sportovní a technické předpisy FIA platné pro ten který rok  a stáváme se tím „pokusným králíkem“. Další pořadatelé se z našich chyb poučí a mají pro svoje rozhodování snadnější pozici. Přihláška do evropského mistrovství (EP) a  stanovený poplatek FIA musí být zaslán do FIA v červnu předchozího roku a v té době, jsme o zákazu startu A8-WRC ještě nevěděli. Těžko je z EP vystupovat v několik měsíců před jeho startem, když jsou připraveny všechny materiály k rally, nehledě na výši pokuty, kterou takové vystoupení z EP znamená. Stejný problém se budou muset vyrovnat i pořadatelé rally Bohemi a Barum. Pochybuji však, že se vzdají evropských šampionátů, aby upřednostnili sice divácky atraktivní vozidla A8 –WRC (MMČR), která však na mezinárodním poli nenávratně končí a budou nahrazena, jak předpokládám časem neméně zajímavými vozy Super 2000 Rally. Je však stále naděje, že FIA svoje rozhodnutí během letošního roku ještě přehodnotí a povolí start A8-WRC spolu se vozy EP (ME) i když nebudou v celkovém pořadí rally hodnoceny.
 
 
 
Vážený pane redaktore,
vyjádření, které Vám zasílám je odpovědí několika stovek organizátorů, policistů, zdravotníků a dalších, kteří se na přípravě 39. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2004 podíleli a jejichž práce byla prakticky jediným rozhodnutím o nepovolení použití pneumatik s hroty negována. Čtenáři za několik sice dní zapomenou na informace o rally, kterém jim byly některými medii poskytnuty, ale ti, shora uvedení, se budou ještě dlouho cítit nevyváženým hodnocením rally poškozeni, stejně tak, jako naši sponzoři a zastupitelé měst Klatovy a Vimperk, kteří mohou omezením  finančních prostředků ohrozit jubilejní 40. MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2004.
 
 
Dalším problémem rally, který ale již nezajímá příslušné sportovní redaktory jako je pan Jiří Zíta, je chování diváků na trati rally. Pohyb terenních motorových vozidel na soukromých pozemcích a z toho vzniklé škody na oplocení pozemků, vytvoření hlubokých kolejí, pošlapání porostů, metráky odpadků kolem tratí RZ nám způsobují u místních občanů neskutečné potíže. Vrcholem je agresivní chování některých „příznivců“ automobilových rally vůči majitelů soukromých pozemků, které mnohdy hraničí i s jejich fyzickým napadením. Škody, které bude muset letos pořadatel uhradit dosáhnou mnoha desítek tisíc Kć. Další statisícové částky bude vyplacena firmám za opravy poškozených silnic. Při neodůvodněném použití pneumatik s hřeby by byla tato částka ještě vyšší. Krajská správa a údržba silnic Jhč.kraje stav silnic před rally a po jejím skončení detailně zadokumentovala a neoprávněné použití pneu s hřeby by zaznamenala. Stejně tak by se zachovala i P-ČR.
 
Vážený pane redaktore, ,jsem přesvědčen, že moje vysvětlení k zásadním problémům letošní 39.MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2004 posoudíte a  čtenáře vašich www stránek s jeho obsahem seznámíte.
 
 
                        S pozdravem a přáním mnoha spokojených čtenářů,
 
 
V Klatovech  06.04.2004.
 
 
 
 
                                                                                                        Ředitel
                                                                                  39.MOGUL ŠUMAVA RALLE 2004
                                                                                                   Milan Pospíšil
 
 
                                                
 
 

 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose