www.car.cz
 

IV. ročník Autotec rally ohrožen? ODPOVĚĎ z OŽP Blansko
     Pavel Jelínek


V závěru minulého týdne jsme  zveřejnili tiskovou informaci k  přípravám blížící  se Autotec rallye 2004 ( 15. května), jejíž přípravy   značně narušilo nepovolení jedné  z plánovaných   rychlostních  zkoušek   na  Blanensku. Přinášíme odpověď zástupce OŽP Blansko k této  záležitosti, kterou jsme  obdrželi dnes, 26. dubna 2004.

Vážený pane Jelínku,

přečetl jsem si Váš rozhovor s panem Janem Olejníčkem, tajemníkem soutěže AUTOTEC RALLY Brno s názvem IV. Ročník Autotec rally ohrožen?. Z pohledu odboru životního prostředí MěÚ Blansko (dále jen OŽP) uvádím následující skutečnosti.

O faktu, že se zmíněná soutěž má v našem regionu konat, se OŽP dozvěděl ze žádosti jejího pořadatele o vyjádření k návrhu tratě, která byla doručena na MěÚ Blansko dne 22.1.2004. K této žádosti vydal OŽP dne 10.2.2004 kladné vyjádření z hlediska foto J. Stauberochrany přírody, z hlediska lesního hospodářství si ale vyžádal bližší upřesnění vedení tratě závodu. Upřesnění, ze kterého bylo zřejmé, že trať rally vede po lesních pozemcích mezi městskými částmi Dolní Lhota a Hořice, bylo doručeno na MěÚ Blansko dne 22.3.2004, tedy po více než měsíci od vznesení požadavku OŽP. K tomuto přípisu vydal OŽP dne 31.3.2004 stanovisko, ve kterém konstatuje, že ve shodném termínu (15.5.2004) a ve stejné lokalitě se mají konat i závody orientačních běžců a že na dvě odlišné akce nelze ve stejném termínu vydat souhlasná rozhodnutí dle § 20 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon).

V době mezi podáním žádosti o vyjádření k návrhu tratě AUTOTEC RALLY Brno a jejím upřesněním bylo totiž OŽP dne 3.3.2004 doručeno kompletní oznámení o konání závodů orientačních běžců v oblasti Hořice-Olešná-Šebrov v termínu 15. a 16.5.2004. K oznámení bylo připojeno i souhlasné vyjádření vlastníka lesa, které neslo datum 2.10.2003. Na základě tohoto oznámení vydal OŽP dne 10.3.2004 rozhodnutí, ve kterém stanovil podmínky konání závodů v orientačním běhu na lesních pozemcích v souladu s lesním zákonem. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 27.3.2004.

Pořadatel automobilových závodů doručil na MěÚ Blansko kompletní oznámení o konání své akce na lesních pozemcích dne 9.4.2004. Jeho přílohou bylo i souhlasné vyjádření vlastníka lesa ze dne 19.3.2004. OŽP upozornil elektronickou poštou pořadatele AUTOTEC RALLY Brno, že k uvedenému oznámení musí doložit písemné stanovisko pořadatele závodů orientačních běžců o nekolidování obou sportovních závodů a že bez tohoto dokladu nebude moci OŽP vydat kladné rozhodnutí k pořádání automobilových závodů.

K možnosti uspořádání obou sportovních akcí zároveň proběhla dne 16.4.2004 schůzka u prvního místostarosty města Blanska foto P. Fitzpana Mgr. Poláka za účasti pořadatelů obou akcí a mé maličkosti. Z tohoto setkání vyplynulo konstatování, že obě akce bude možné uskutečnit za předpokladu neohrožení bezpečnosti všech přímých účastníků i veřejnosti a že pořadatel automobilových závodů doloží na OŽP v termínu do 22.4.2004 písemnou dohodu pořadatelů obou předmětných závodů. Tato dohoda nebyla ve stanoveném termínu na OŽP předložena a z toho důvodu OŽP vydal dne 23.4.2004 rozhodnutí o zamítnutí konání automobilové soutěže AUTOTEC RALLY Brno v termínu 15.5.2004.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že OŽP nepovoluje žádné sportovní akce, které se konají mimo sportovní areály. U obou zmíněných akcí OŽP pouze vydával rozhodnutí k jejich konání nebo nekonání na lesních pozemcích. Podle mého názoru kolizi předmětných akcí jednoznačně zapříčinil vlastník lesa, který oběma pořadatelům vydal souhlasné vyjádření, orientačním běžcům však téměř o půl roku dříve.

Pane Jelínku, snad moje řádky přispěly k osvětlení situace kolem souběžného pořádání obou jmenovaných sportovních akcí. Myslím, že v textu naleznete odpovědi na Vámi předložené otázky.


S pozdravem

ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose