www.car.cz
 

ÚAMK vyhlásil nejlepší závodníky sezóny 2003
     tisková zpráva


ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH  REPREZENTANTŮ ÚAMK 2003  - 21. února 2004

O NÁS
Ústřední automotoklub České republiky je občanské sdružení, sdružující motoristy a příz-nivce motorismu v místních automotoklubech na území České republiky. Právní subjektivitu s činností zaměřenou na motoristický sport, včetně nemotorových disciplin, které slouží mnohdy jako příprava jezdců právě pro motoristický sport, přenáší ÚAMK ČR na 625 místních automotoklubů sdružujících více jak 210 000 členů. ÚAMK ČR jakožto pokračovatel v tradicích motoristického sportu založených v roce 1904 je aktivním členem mezinárodních motoristických organizací FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), AIT (Alliance Internationale de Tourisme), I.M.B.A. (Internationale Motorsport Bond voor Amateteurs) a v rámci zajištění činnosti klubů historických vozidel pracuje v ÚAMK ČR Asociace klubů historických vozidel, sdružující 45 klubů s celkovým počtem 1150 členů, která je členem mezinárodní federace FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens).
V rámci České republiky je členem Sdružení Sportovních Svazů ČR a v oblasti automobilového, motocyklového a nemotorového sportu organizuje akce buď přímo, nebo prostřednictvím místních automotoklubů. Kromě běžných motoristických akcí jsou pořádány akce pro zdravotně postižené a neslyšící motoristy. Dále ÚAMK ČR zajišťuje v rámci celé republiky realizaci úkolů v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V oblasti zajišťování této činnosti aktivně spolupracuje s Ministerstvem dopravy a spojů ČR, jednotlivými krajskými úřady, obecními úřady a Ma-gistráty měst.
Kromě organizování a zajišťování motoristických akcí se ÚAMK ČR v nemalé míře podílí i na podpoře jezdců-členů, účastnících se a reprezentujících ČR pravidelně na významných světových, Evropských i domácích sportovních akcích.
Mimo tyto aktivity se ÚAMK ČR prezentuje svými činnostmi při předváděcích akcích, na motoristických výstavách a veletrzích. V rámci služeb pro motoristy úzce spolupracuje s komerční společností ÚAMK a.s., která kromě informačního dispečinku (tel.:1230) a služeb pro motoristy, provozuje síť "Žlutých andělů".


Nejvýznamnější pořadatelské sportovní aktivity v sezoně 2003
Mezi nejvýznamnější akce pořádané místními kluby a ÚAMK ČR se opět řadí uspořádání finálového závodu mistrovství světa v Biketrialu, který se uskutečnil začátkem srpna v Kutné Hoře, dále již tradiční závod automobilů do vrchu mistrovství Evropy a ČR ECCE HOMO Šternberk, jehož součástí je i závod historických vozů. ECCE HOMO Šternberk je rovněž tradičním pořadatelem soutěže historických vozidel „FIVA – B“, která se koná tradičně v podzimních měsících. V automobilovém sportu se ÚAMK ČR podílel na zajištění SEAT Rallye Český Krumlov a Valašské Rallye, obě pořádané v rámci mistrovství ČR. Pod hlavičkou ÚAMK ČR byly uspořádány první ročníky seriálů mistrovství ČR v Trucktrialu, v závodech automobilů OFFROAD-Speciál a Dětské rallye.

Tradiční motokrosové mistrovství Evropy amatérů I.M.B.A., které ÚAMK organizuje na území ČR se uskutečnilo opět v Třemošnici, tentokrát jako prestižní závod družstev. Ve známém areálu v Eváni u Ředhoště se jel závod mistrovství Evropy amatérů ve třídě side a Evropský pohár mládeže se uskutečnil v Dalečíně v areálu Písecká Zmole. Na trati v Holicích pořadatelé připravili závod seriálu mistrovství Evropy veteránů na klasických strojích. Obdobné závody, ale pouze jako součást Evropského poháru veteránů se jely na trati v Karlíně u Čejče a v Kozmicích. V Litovli se dvakrát bojovalo o body do seriálu mezinárodního mistrovství ČR v superkrosu a Pacov a v Petrovice u Karviné hostily závody seriálu mistrovství ČR v klasickém motokrosu, přičemž v Petrovické kotlině se jel i závod družstev. Mototrial klub Tábor se stal na konci trialové sezony organizátorem a pořadatelem prestižního podniku mistrovství ČR družstev, které se uskutečnilo v Tanvaldské kotlině. Tato soutěž byla nakonec vyhodnocena jako nejlepší v celé sezoně.

Pod hlavičkou Českého amatérského motorsportu byl vypsán již třetí ročník seriálu Mezinárodního mistrovství ČR INTER Motokros a v rámci amatérského motosportu byly uspořádány i dvě motocyklové soutěže Enduro. Jednodenní začátkem dubna ve Chříči a dvoudenní v srpnu jako Memoriál Libora Podmola v Benešově. V silničních závodech motocyklů ÚAMK ČR již tradičně vypsal Pohár pro nejmladší kategorie. Seriál závodů Minibike 40 opět organizačně zajišťoval Automotoklub Královo Pole Brno a seriál Automat 50 a Evropa 70 zajišťoval 1.MSK České Budějovice. Mezi významné akce pořádané v rámci ÚAMK ČR se řadil i seriál mezinárodního mistrovství ČR v Biketrialu, nad kterým převzal záštitu ÚAMK a.s. a již tradiční každoroční akcí byla v září ECONOMY Tour, organizovaná AK ŠKODA Mladá Boleslav, jako soutěž automobilů o co nejnižší spotřebu pohonných hmot.
Místní automotokluby jsou v jednotlivých disciplínách rovněž tradičními pořadateli akcí na úrovni Přeborových a regionálních soutěží a akcí pro hobby jezdce. Do této kategorie se řadí kluby ze všech jednotlivých sportovních disciplin v rámci činnosti ÚAMK ČR.


Kluby neslyšících motoristů pořádali celostátní soutěže s dopravně výchovnou tématikou „Mámo táto jeď opatrně“ a soutěže v jízdě zručnosti a mimo to i klubové a regionální akce se zaměřením na děti a mlá-dež. Obdobná situace byla i v oblasti zdravotně postižených motoristů. Kromě regionálních a klubových akcí byly pořádány celostátní postupové soutěži „Bezpečné cesty“, jízdy zručnosti a tři soutěže Mistrovství ČR v Automobilových orientačních soutěžích ZPM. Společnou akcí byl Seminář k problematice zdravotně postižených a neslyšících motoristů, pořádaný v rámci Semináře k bezpečnosti silničního provozu na Seči. Kromě odborné problematiky zdravotně postižených se na semináři řešily i otázky v oblasti úprav motorových vozidel, kde existuje spolupráce s jednotlivými upravovateli motorových vozidel.

Asociace klubů historických vozidel (AKHV) v ÚAMK uspořádala v minulém roce 65 akcí. Tři z nich se jely jako výběrové akce mezinárodní federace FIVA. Největší účast se sešla na akci Křivonoska pořádané AMK České Budějovice. Startovalo 185 historických vozidel s mezinárodní účastí, především z Rakouska, Německa ale také z Anglie. Sportovní akce AKHV mají vysoký mezinárodní kredit a díky tomu jsou i kladně hodnoceny generálním shromážděním FIVA. Asociace se kromě pořadatelských aktivit podílí na pravidelném proškolování testačních komisařů historických vozidel, kteří jsou pravidelně dvakrát ročně školeni pracovníky ministerstva dopravy. Tato školení jsou organizována nejen pro dobrou orientaci v proble-matice historických vozidel našich členů, ale současně se tím zkvalitňuje práce těchto testačních komisí, protože právě na klubové testaci nejvíce záleží, zda historické vozidlo obdrží veteránskou SPZ.

V oblasti dopravní výchovy a prevence nehodovosti, byly pořádány především akce pro děti, zaměřené především na výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích, jejich aplikace v praxi a pro-hlubování znalostí a dovedností dětí, jak se bezpečně chovat v provozu. K tomu je využívána systematická dopravní výchova na dětských dopravních hřištích a organizování dopravních soutěží mladých cyklistů. Program pro začínající cyklisty (dopravní soutěž mladých cyklistů) absolvovalo v roce 2003 v základních, okrskových, okresních, krajských a v celostátním kole celkem 185 587 dětí z 2 260 škol a Programem systematického výcviku na dětských dopravních hřištích (DDH) prošlo celkem 266 230 dětí. Vítězné družstvo I.kategorie (ZŠ Častolovice) se zúčastnilo mezinárodní dopravně výchovné soutěže AIT v Portugalsku. Umístilo se na 8.místě za účasti 24 družstev evropských zemí.
V rámci prevence nehodovosti jsou krom jiného organizovány kurzy bezpečné jízdy pro řidiče, jako nadstavba jejich dosavadních vědomostí a zkušeností. Jde o nácvik předcházení krizových situací a v pří-padě jejich vzniku možné způsoby řešení.
Součástí prezentace ÚAMK ČR a jeho činností byla účast na tradičních motoristických výstavách a ve-letrzích, Pražské motoristické jaro, Brněnský Autosalon, Motocykl, Pražské Autoshow a Rychlá kola v Lysé nad Labem, ale i na Strojírenském veletrhu. Při těchto prezentacích byly kromě ukázek z běžné sportovní motoristické činnosti ÚAMK ČR vždy představeny i praktické ukázky výchovných programů prevence dopravní nehodovosti. ilustrační obrázky - trucktrial

ÚAMK ČR i nadále podporuje činnost místních automotoklubů v rámci zajištění sportovní přípravy a účasti jezdců k jednotlivým seriálům. Jde především o podporu a výchovu talentovaných jezdců, včetně jezdců hájících barvy ÚAMK ČR ve světových, nebo evropských seriálech. Postupně vznikla ve vybraných automotoklubech sportovní centra, nebo týmy, zajišťující konkrétní přípravu talentovaných jedinců. V motokrosu je to DELTA ÚAMK junior TEAM Kunice a Chrudimský ZEJAX junior team. V oblasti motocyklových soutěží je to KBS ÚAMK TEAM Unhošť a o talenty v silničních závodech motocyklů se starají v 1.MSK České Budějovice, AMK Královo Pole Brno, MSK Praha, přičemž AMK MTS Příbram nadále vyrábí pro mladé jezdce motocykly Automat 50 a Evropa 70. V automobilovém sportu se pečuje o talen-tované jezdce především v DELTA UAMK autosport teamu, se zaměřením na rallykros a autokros a Libe-recký racing club se orientuje na okruhové závody karting. Své zázemí a podporu nacházejí díky činnosti místních automotoklubů na celém území České republiky i členové se zaměřením na nemotorové sporty biketrial, bikros a minikáry. Talentované biketrialové jezdce podporují automotokluby Staré Brno, Blansko, Biketrial team Praha, Jemnice, Přerov, Olomouc, Mladost Hodonín a Kutná Hora. Bikros a tím i přípravu jezdců a organizaci závodů v rámci ÚAMK ČR zajišťují především kluby Praha Řepy, Bílina, Jeseník, Hranice na Moravě, Studénka, Milovice a Bystřice nad Perštýnem. V minikárovém sportu je o zájemce a ta-lentované jezdce postaráno především v AK ŠKODA Mladá Boleslav, AMK Horšovský Týn, Beroun, Komárov, Náchod, Solnice a Český Krumlov.


Ústřednímu automotoklubu jsou pak za poskytnutou podporu odměnou především dosažené výsledky, kterých jezdci dosáhnou v mezinárodních i národních soutěžích. V sezoně 2003 to bylo opět několik kvalitních umístění. K nejvýznamnějším se řadí obhájení Titulu mistrů světa v soutěži klubových družstev na 78.Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěži v Brazilské Fortaleze, kde tuto kategorii opět vyhrál KBS ÚAMK Team Unhošť ve složení Pavel Melichar, Jan Zaremba a František Hrobský. Biketrialisti vybojovali v seriálu mistrovství světa Tituly mistrů světa. V kategorii Master Josef Dresler z AMK Biketrial team Praha a v kategorii Benjamin Václav Kolář z AMK Blansko. Konečné 3.místo navíc obsadil ještě v kategorii Kadet Jiří Holmann z AMK Blansko. Josef Macháček z AMK Heřmanův Městec vybojoval na své čtyřkolce na prestižní maraton rallye Paříž-Dakar 2003 v kategorii Quad 1.místo. První místo v závodě družstev amatérské federace I.M.B.A. a tím tak Evropský titul vybojovali poprvé ve své historii čeští motokrosaři. Do hodnocení se započítával závod ve Francii a České republice a na prvenství se podíleli jezdci Bohuslav Svatoš, Jiří Šikl, Tomáš Lhotský, Aleš Doležal, Jan Šefl a Zbyněk Pačes.

V seriálech mistrovství Evropy úspěšně reprezentovali jezdci v rallykrosu Roman Častoral, který v divizi-2 obsadil 5.místo a v divizi-1A Tomáš Kotek pak 6.místo. V seriálu autokrosových speciálů obsadil Ladislav Brožek v divizi-1 konečné 7.místo a cenný úspěch v podobě 4.místa Evropského poháru nemotorové discipliny bikros vybojoval Jan Kučera z AMK bikrosclub Praha.
Kromě těchto nejvýznamnějších úspěchů na světových a Evropských soutěžích a závodech dosáhli členové ÚAMK ČR i dalších cenných výsledků a umístění. Pro tyto všechny nejúspěšnější sportovce připravil ÚAMK ČR slavnostní galavečer, s poděkováním a drobným věcným oceněním.

ilustrační foto

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI ÚAMK ČR V SEZÓNĚ 2003 V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH:


Rally: Vladimír Berger (AK Škoda Mladá Boleslav) 3.místo MČR Formule 2; Rallyesprint: Josef Dvořák (AK Škoda Mladá Boleslav) 1.místo MČR třída N1; Okruhy: Miroslav Klásek (AMK Racing clubu Liberec) 2.místo MČR třída D4 do 1400ccm; Vrchy: Vladimír Doubek (AMK Česká brána Ústí nad Labem) 3.místo MČR třídy CN a 10.místo v absolutním pořadí; Petr Farník (AK Škoda Mladá Boleslav) 1.místo MČR kat. A do 1400; Rallyekros: Roman Častoral (AMK Verold Strakonice) 1.místo MMČR, 5.místo ME a 1.místo ZSE Divize 2; Tomáš Kotek (AMK Delta autosport) 6.místo ME a MMČR divize 1A; Autokros: Ladislav Brožek (AMK VČE Hradec Králové) 7.místo ME divize 1; Offroad: Pavel Jakušev 6.místo offroad-maratony kategorie nad 2000ccm; Marek Michal (AMK Delta autosport) 3.místo pohárový závod velkých speciálů a 4.místo malých speciálů; Truck-tiral: Jiří Soukup (AMK Klub vojenské techniky Černošice) 3.místo MČR třída S5; Motokros: Martin Žďárský (AMK MSK Praha) 4.místo MEZ MČR 85ccm; Bohuslav Svatoš (AMK Litomyšl) 1.místo MČR Motoskyjöring, 1.místo MČR Zimní motokros, 10.místo ME IMBA; Jan Uher (AMK MSK Praha) 1.místo Evropský pohár 65ccm; Motokros Družstva: 1.místo v ME IMBA Bohuslav Svatoš (AMK Litomyšl), Aleš Doležal, Milan Hrdlička, Tomáš Lhotský, Zbyňek Pačes, Jiří Šikl Petr Švanda (všichni AMK MSK Praha) a Jan Šefl ml. (AMK Krásný Dvůr); Enduro: Tomáš Loukota 6.místo MEZ MČR třída 125, 9.místo MEZ MČR Absol. poř. juniorů; Bohumil Poslední (oba KBS ÚAMK Team AMK Unhošť) 1.místo MEZ MČR Absol. poř. a 2.místo třída nad 500 4T; Enduro Družstva: 1.místo na MS 6 denní-klubová družstva KBS ÚAMK Team AMK Unhošť Jan Zaremba, Pavel Melichar a Fran-tišek Hrobský. Maraton rallye: Josef Macháček (AMK Heřmanův Městec) 1.místo kat.Quad na Rallye Paříž-Dakar; Silniční závody: Lukáš Rážek (AMK Česká brána Ústí nad Labem) 1.místo přebor ČR Minibike 40-Elite"A"; Tereza Glaserová (AMK 1.MSK České Budějovice) 3.místo přebor ČR Automat 50; Adam Sieber (AMK 1.MSK České Budějovice) 2.místo MČR Evropa 70 Junior; Markéta Janáková (AMK Road Intermoto Group Pardubice) 1.místo MEZ MČR třída 125ccm a 125 ccm junior; Michal Březina (AMK Vysočany) 2.místo MEZ MČR třída 125ccm; Trial: Eduard Chalupa (AMK Mototrial klub Tábor) 1.místo kat.B. Sportovní mototuristika: Luboš Melichar (AMK Načeradec) 1.místo MEZ M ČR Junior; Zdeněk Doubek (AMK Načeradec) 2.místo absolutní poř.MEZ MČR; Sportovní mototuristika-Družstva: AMK Načeradec – MEZ MČR 1.místo ve složení Bohuslav Párys, Zdeněk Doubek, Miloslav Kalvoda; Motokáry: Radim Němeček 8.místo PČR, 12.místo MČR Kadet 40; Martin Neoral 12.místo PČR ICC a 18.místo FC 125; AOS: Posádka Lada a Jaromír Paulů (AK Střelka) 5.místo MČR kategorie Women; BIKROS: Jan Švub ml. (AMK Bikros klub Jeseník) 1.místo MČR kat. B13; Jan Kučera 1.místo MČR a 4.místo Evrop.poh. kat B9; Matěj Bohuslávek (AMK Bikrosklub Řepy) 3.místo MČR kat.B6; Biketrial: Jiří Hollmann ml. 3.místo MS kat.Kadet; Václav Kolář (AMK klub cyklotrialu Blansko) 1.místo MS kat.Benjamin a Josef Dressler (AMK Bike&trial team Praha) 1.místo MS kat.Master; Minikáry: Jan Tejkl 2.místo MČR a 1.místo Šestidenní minikár kat.M1; Kateřina Mohelská (AK Škoda Mladá Boleslav) 1.místo MČR a 1. místo Šestidenní minikár kat.M3D a Petr Holub (AMK Minikár sport klub Komárov) 1.místo MČR a 3. místo Šestidenní minikár kat M4. Zdravotně postižení-AOS: Ing.František Liška (AMK Invalidů Plzeň) 1.místo MČR; Ladislav Csik (AMK Handicapovaných motoristů Praha) 2.místo MČR; posádka Ing.Petr Böhm (AMK ZPM Ostrava) a Jana Rašková (AMKZPM Chrudim) 3.místo MČR; Zdravotně postižení-Abylimpiáda: Pavel Brychca AMK ZPM Příbram) zlatá medaile kat.řidičských dovedností; Neslyšící motoristé: Dana Sadílková (AMK Neslyšících Praha) 1.místo Celostátní přebor Jízda zručnosti kat.Ženy; Ivan Macalík (AMK Neslyšících Zlín) 1.místo Celostátní přebor Jízda zručnosti kat.Muži; Jindřich Mikulík (AMK Neslyšících Valašské Meziříčí) 1.místo Celostátní přebor AOS kat.nejúspěšnější jezdec; Ivan MACALÍK (AMK Neslyšících Zlín) 1.místo Celostátní přebor AOS kat.nejúspěšnější spolujezdec; Martin Mikulík (AMK Neslyšících Valašské Meziříčí) 1.místo Celostátní přebor AOS kat.nejúspěšnější spolujezdec-dítě; Dopravní výchova-Finále Bezpečné cesty - posádka Kadera-Kadera 1.místo kategorie A; posádka Macalík-Ulman 1.místo kategorie B; posádka Zapletal-Pěntka 1.místo kategorie C. Historická vozidla: Oto Kuhn, Lucie Rosová (AMK Klub historických vozidel Praha) 1.místo Horácká historic rally Absolut.pořadí kat.nejlepší smíšená posádka.

Ve sportovní sezóně 2004 se příznivci motoristického sportu mohou opět těšit na kvalitní sportovní podniky s mezinárodní účastí, řadu dalších celostátních i regionální akcí v oblasti automobilového, motocyklového i nemotorového sportu pořádaných místními automotokluby a nebo přímo ÚAMK ČR. V roce 2004 proběhne rovněž řada akcí spojených s oslavami stého jubilea založení motoristických sportů a klubové činnosti v této oblasti na území České republiky, na kterých se bude ÚAMK ČR organizačně podílet a nadále bude ÚAMK ČR ve spolupráci s BESIPem zajišťovat dopravně výchovné akce a soutěže.

Výčet sportovních úspěchů a událostí včetně pozvánek a kalendáře akcí lze najít na internetových stránkách
www.uamk-cr.cz.


 


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose