www.car.cz
 

Minibike startují už tuto sobotu na dráze v Brně
     14.4.2005 15:32 - Pavel Jelínek


Minibike,  ze kterých mimochodem už i u nás řada jezdců zamířila  do   větších motocyklů i třeba do MS, startují svoji další  sezónu.

Zvláštní ustanovení SZM ( výpis)

1.Oznámení

Automotoklub Automotodrom Brno – Masarykův okruh pořádá z pověření FMS AČR Přebor České republiky Minibike 40 v areálu  Masarykova okruhu v sobotu 16.dubna 2005. Číslo podniku: AČR 210/401 

4.Okruh

Délka okruhu je 423 m,šířka min.6 m,šířka max. 8 m,výškový rozdíl 2,5 m.

Počet zatáček : 8 vpravo, 6 vlevo.

Závody se jedou po směru hodinových ručiček.

 

5.Jurisdikce

Podnik bude uspořádán podle Národních sportovních řádů SZM a těchto Zvláštních ustanovení.

 6.Kategorie:

Junior A  ( 7 až 9 let)

Junior A Production Cup ( 7 až 9 let)

Junior B  (10 až 13 let) – do 44,9 kg hmotnosti jezdce

Junior C  (10 až 13 let) – 45,0 kg a více hmotnosti jezdce

Elite   A  (14 a více let) – do 61,9 kg hmotnosti jezdce

Elite   B  (14 a více let) – nad 62 kg hmotnosti jezdce

Senior (18 a více let nad 79 kg hmotnosti jezdce bez výstroje

            nebo nad 30 let bez hmotnostního limitu, ženy od 18 let bez hmotnostního limitu)

 

7. Oficiální činovníci

ředitel závodu – Václav Janek

sekretariát – Mgr. Jaroslava Trandová

tajemník závodu – Mgr. Vlastimil Matula          

sportovní komisař –Bohuslav Wild, Petr Havlíček

HL. technický komisař –  Bohumil Šebek

hlavní časoměřič –  Karel Halíř

 

8.Technická a formální přejímka

Formální přejímka se koná v den závodu od 7.00 - 8.30 hod.ve vstupní hale AMK.

Technická přejímka se koná v den závou od 7.00 –8.30 hod. v prostoru minibikové dráhy.

 

9.Trénink - časový rozvrh

Volný trénink -     Junior A + Production Cup                    8.30 - 8.40                      9.30 -  9.40

                          Junior B,C                                           8.45 - 8.55                      9.45 -  9.55

                          Elite A,B                                             9.00 - 9.10                    10.00 - 10.10

                          Senior                                                 9.15 - 9.25                    10.15 - 10.25

 

Měřený trénink -   Junior A + Production Cup                 10.35 - 10.45                  12.05 - 12.15

                          Junior B                                            10.50 - 11.00                  12.20 - 12.30

                          Junior C                                            11.05 - 11.15                  12.35 - 12.45

                          Elite A                                              11.20 - 11.30                  12.50 - 13.00

                          Elite B                                              11.35 - 11.45                  13.05 - 13.15

                          Senior                                              11.50 - 12.00                  13.20 - 13.30

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

Každý jezdec musí ujet min.5 tréninkových kol,aby byl připuštěn k závodu.

Mimo dobu oficiálního tréninku je přísně zakázáno jezdit po trati se závodním motocyklem.

 10.     PŘESTÁVKA              13.30  -  14.15

 11.      Rozprava s jezdci      14.15

 12.    SUPERPOLE               14.30   -  15.15

        První tři jezdci každé kategorie, dle nejlepšího času v měřeném tréninku.

13.Závod - časový rozvrh

15.30                              Junior A + Prod. Cup - závod              16 kol

15.50                              Junior B,C                - závod              21 kol

16.15                              Elite A,B                  - závod              27 kol

16.45                              Senior                      - závod              24 kol

 14. Vyhlášení výsledků    17.15  

Pořadatel má v souladu s NSŘ čl. N.021.2 právo sloučit tyto třídy do jednoho závodu:

Kategorie Junior A+Junior Production Cup , Junior B+C, Elite A+B. Bude však provedena samostatná klasifikace.

 15.Propustnost tratě

K  závodu bude připuštěno 21 každé kategorie dle výsledků měřeného tréninku.

 18.Startovné a věcné ceny

Startovné pro jezdce za start v každé třídě je 500 Kč.

V každé kategorii budou uděleny věcné ceny prvním třem jezdcům.

Nejrychlejší jezdec v superpolu v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

 20.Upozornění pro jezdce a jeho doprovod

Při nájezdu na závodní dráhu se jezdec řídí pokyny příslušného činovníka . Při výjezdu ze závodní dráhy na boxovou komunikaci smí jezdec zastavit pouze ve vyhrazeném prostoru, který je vyznačen bílými čarami na začátku a konci. Platí zákaz jízdy na motocyklech ve všech prostorách areálu,mimo míst tomu určených, pod trestem vyloučení ze závodu.Platí zákaz vstupu do prostoru tratě, veškeré tato nařízení platí i pro doprovod jezdce!!!

 

21. Volný trénink

Pořadatel vypisuje na pátek 15.dubna.2005. volný trénink od 14,00 do 18,00 hod.

Cena za trénink je 150,- kč. Střediskoví jezdci kteří jsou členové AMK mají tento trénink bezplatně. Organizace tréninku bude dle pokynů pořadatele.

 22.Parkoviště závodních strojů.

Každý účastník závodu při příjezdu do areálu Automotodromu se bude řídit pokyny činovníka, který mu určí postavení v PZS. Za použití služeb spojené s odběrem médií( el. Energie, vodné, stočné a soc. zařízení) uhradí paušální poplatek 80,- kč za 1 den.

  

 

                                 Václav Janek                                           Mgr. Vlastimil Matula

                                 ředitel závodu                                              tajemník závodu

 


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose