www.car.cz
 

V sobotu na Masarykově okruhu opět závody MINIBIKE
     14.9.2005 11:21 - tisková zpráva


Automotoklub Automotodrom Brno – Masarykův okruh v  sobotu pořádá další letošní závod vyznavačů této  disciplíny a P ČR Minibike 40 v areálu  Masarykova okruhu. Přinášíme základní  informace

Zvláštní ustanovení SZM

1.Oznámení:

Automotoklub Automotodrom Brno – Masarykův okruh pořádá z pověření FMS AČR volný závod a P ČR Minibike 40 v areálu  Masarykova okruhu v sobotu 17.září 2005. Body do P ČR obdrží pouze jezdci s licencí ACCR.

Číslo podniku: AČR 210/408

 2.Přihlášky

Přihlášky zasílejte na adresu :    Automotoklub AMD Brno – Masarykův okruh,p.o.box 98,656 98 Brno  Fax : 546216286

Zahraniční jezdci předloží souhlas se startem své FMN.

Uzávěrka přihlášek je 3.září.2005.

 

3. Neomluvená neúčast

Jezdec, který je přihlášen k podniku a nezůčastní se ho bez řádné omluvy, bude pořadatelem pokutován 1000,- kč. 

 

4.Okruh

Délka okruhu je 423 m,šířka min.6 m,šířka max. 8 m,výškový rozdíl 2,5 m.

Počet zatáček : 8 vpravo, 6 vlevo.

Závody se jedou po směru hodinových ručiček.

 

5.Jurisdikce

Podnik bude uspořádán podle Národních sportovních řádů SZM a těchto Zvláštních ustanovení.

 

6.Kategorie:

Junior A  ( 7 až 9 let)

Junior A Production Cup ( 7 až 9 let)

Junior B  (10 až 13 let) – do 44,9 kg hmotnosti jezdce

Junior C  (10 až 13 let) – 45,0 kg a více hmotnosti jezdce

Elite   A  (14 a více let) – do 61,9 kg hmotnosti jezdce

Elite   B  (14 a více let) – nad 62 kg hmotnosti jezdce

Senior (18 a více let nad 79 kg hmotnosti jezdce bez výstroje nebo nad 30 let bez 
            hmotnostního limitu,ženy od 18 let bez hmotnostního limitu)

 

7. Oficiální činovníci

ředitel závodu – Václav Janek

sekretariát – Mgr. Jaroslava Trandová

tajemník závodu – Mgr. Vlastimil Matula          

sportovní komisař – Bohuslav Wild, Petr Havlíček

HL. technický komisař –  Bohumil Šebek

hlavní časoměřič –

 

8.Technická a formální přejímka

Formální přejímka se koná v den závodu od 7.00 - 8.30 hod.ve vstupní hale AMK.

Technická přejímka se koná v den závou od 7.00 - 8.30 hod. v prostoru minibikové dráhy.

 

9.Trénink - časový rozvrh

 Volný trénink -      Junior A + Production Cup           8.30 - 8.45                 9.50 - 10.05

                            Junior B,C                                  8.50 - 9.05               10.10 - 10.25

                            Elite A,B                                    9.10 - 9.25               10.30 -  10.45

                            Senior                                        9.30 - 9.45               10.50 -  11.05

 

Měřený trénink -     Junior A + Production Cup         11.15 - 11.25              12.45 - 12.55

                            Junior B                                    11.30 - 11.40              13.00 - 13.10

                            Junior C                                    11.45 - 11.55              13.15 - 13.25

                            Elite A                                      12.00 - 12.10              13.30 - 13.40

                            Elite B                                      12.15 - 12.25              13.45 - 13.55

                            Senior                                       12.30 - 12.40              14.00 - 14.10

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.

Každý jezdec musí ujet min.5 tréninkových kol,aby byl připuštěn k závodu.

Mimo dobu oficiálního tréninku je přísně zakázáno jezdit po trati se závodním motocyklem.

 

10.PŘESTÁVKA

14.10  -  14.45

 

11.      Rozprava s jezdci

14.45

 

12.    SUPERPOLE

15.00   -  15.45      První tři jezdci každé kategorie, dle nejlepšího času v měřeném tréninku.

 

13.Závod - časový rozvrh

15.10         Junior A + Prod. Cup - závod       16 kol

15.40         Junior B,C                - závod        21 kol

16.10         Elite A,B                  - závod        27 kol

16.40         Senior                      - závod        24 kol

 

14. Vyhlášení výsledků

17.45

Pořadatel má v souladu s NSŘ čl. N.021.2 právo sloučit tyto třídy do jednoho závodu:

Kategorie Junior A+Junior Production Cup , Junior B+C, Elite A+B. Bude však provedena samostatná klasifikace.

 

15.Propustnost tratě

K  závodu bude připuštěno 21 každé kategorie dle výsledků měřeného tréninku.

 

16.Protesty

 Všechny případné protesty musí být podány v souladu se sportovními řády FMS a doloženy poplatkem 2.000 Kč.

 

17.Palivo

Všechny použité motory musí pracovat na bezolovnatý benzín, který musí vyhovovat technickým předpisům FIM pro silniční závody, čl. 01.63. Pořadatel palivo nezajišťuje, čerpací stanice je v areálu Automotodromu.

 

18.Startovné a věcné ceny

Startovné pro jezdce za start v každé třídě je 500 Kč.

V každé kategorii budou uděleny věcné ceny prvním třem jezdcům.

Nejrychlejší jezdec v superpolu v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

 

19.Pojištění

Jezdec musí mít uzavřenu platnou úrazovou pojistku dle řádů FMS. Pro všechny stroje , které jezdec přihlašuje k technické přejímce, musí mít uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem při sportovním podniku. Toto Jezdec stvrdí při formální přejímce svým podpisem,resp.podpisem svého zákonného zástupce a při nedodržení těchto podmínek nese veškerou odpovědnost za způsobené škody.

Odpovědnostní pojistka pořadatele : Česká pojišťovna 805-81921-16

 

20.Upozornění pro jezdce a jeho doprovod

Při nájezdu na závodní dráhu se jezdec řídí pokyny příslušného činovníka . Při výjezdu ze závodní dráhy na boxovou komunikaci smí jezdec zastavit pouze ve vyhrazeném prostoru, který je vyznačen bílými čarami na začátku a konci. Platí zákaz jízdy na motocyklech ve všech prostorách areálu,mimo míst tomu určených, pod trestem vyloučení ze závodu.Platí zákaz vstupu do prostoru tratě, veškeré tato nařízení platí i pro doprovod jezdce!!!

 21. Volný trénink

Pořadatel vypisuje na pátek 16.září.2005. volný trénink od 14,00 do 18,00 hod.

Cena za trénink je 150,- kč. Střediskoví jezdci kteří jsou členové AMK mají tento trénink bezplatně. Organizace tréninku bude dle pokynů pořadatele.

 22.Parkoviště závodních strojů.

Každý účastník závodu při příjezdu do areálu Automotodromu se bude řídit pokyny činovníka, který mu určí postavení v PZS. Za použití služeb spojené s odběrem médií( el. Energie, vodné, stočné a soc. zařízení) uhradí paušální poplatek 80,- kč za 1 den.

 23.Vzdání se nároku vůči sportovním činitelům

Nezávisle na sportovních řádech FMS se jezdci svojí účastí vzdávají všech práv uplatňovat nároky na pořadatele,jeho zástupce nebo funkcionáře,ať arbitráží či tribunálem nebo jiným způsobem neuvedeným ve sportovních řádech FMS za škody způsobené jejich činností nebo opomenutím.

v Brně           Václav Janek                                       Mgr. Vlastimil Matula

                    ředitel závodu                                         tajemník závodu
 

FMS AČR schváleno dne : 08.04.2005   č.j. 10/05


 
 
Fotogalerie:   ME minibiků 2005 od Petra Zemana

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose