www.car.cz
 

Propozice novinářské ankety Auto roku 2011 v ČR KMN
     4.7.2010 15:54 - Vladimír Rožánek


I. Status soutěže

Anketu pořádá Klub motoristických novinářů (KMN) s cílem ocenit nejvýznamnější nový automobil na českém trhu. Ten je zvolen porotou odborných motoristických novinářů nezávislých na kterékoli vyrábějící nebo dovážející firmě. Porota je zvolena výkonným výborem KMN tak, že se hlasuje o každém z členů, a její činnost řídí předseda a dva místopředsedové zvolení výborem.

II. Porota

Porota je nezávislý orgán složený v okamžiku jejího ustanovení výborem KMN nejméně z 31 zkušených odborných motoristických novinářů, kteří mají při své práci možnost seznámit se s kandidujícími vozy. Členové poroty jsou navrhováni na základě své kompetence, nikoli podle významu média, v němž pracují. Počet porotců z jednoho vydavatelského domu nebo média nesmí přesáhnout sedm. V zájmu nestrannosti nesmí být členové poroty vázáni agenturní smlouvou nebo smluvní spoluprací s automobilkou či dovozcem automobilů. Každý člen poroty je povinen sdělit výkonnému výboru KMN, dojde-li ke změně jeho zaměstnání nebo ke spolupráci s výše uvedenou institucí. Každý člen poroty je vázán rozhodnutím valné hromady KMN ze 14. prosince 2009, na níž členové KMN hlasováním odsouhlasili, že členem poroty ankety typu auto roku pořádané nebo spolupořádané KMN může být v roce 2009 zvolena pouze osoba, která je členem KMN, a současně není členem jiného profesního sdružení motoristických novinářů v České republice.

III. Podmínky pro zařazení automobilu do soutěže

Seznam vozů splňujících hodnotící kritéria ankety sestavuje výkonný výbor KMN. Výbor návrh nominací rozešle porotcům, kteří budou mít možnost se k němu vyjádřit. Definitivní podobu předkládá před volbou výbor KMN.

Pro účast v soutěži musí každý automobil splňovat tyto podmínky:

- být novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 30. října 2009 (od uzávěrky 1. kola loňského ročníku ankety) do 31. 12. 2010

- být sériově vyráběn a prodáván na trhu v ČR nejpozději do 31. 12. 2010

- být dostupný všem členům poroty ke zkušebním jízdám v případě postupu do druhého kola

ankety

Kromě toho musí automobil vyhovět alespoň jednomu z těchto požadavků:

- mít zcela nebo výrazně novou strukturu karoserie a zcela nebo výrazně nové mechanické

ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek)

- mít strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil

charakter vozu, jeho poslání a pozice na trhu.

Volí se vždy typ, popřípadě typová řada, nikoli jeden vybraný model. Podmínkou účasti je fakt, že se nejedná o pouhou verzi existující modelové řady (např. kabriolet), která nemění pozici na trhu, ale pouze rozšiřuje stávající nabídku.

IV. Volební procedura

Porota bude volit ze seznamu vozů splňujících daná kritéria. Volba bude probíhat dvoukolově. Nominace vozů a účast je bezplatná.

a) První kolo volby

Každý člen poroty vybere ze seznamu pět vozů, které považuje za nejlepší, a uvede je na hlasovací formulář, který pošle doporučeným dopisem na adresu KMN. V tomto kole se vybrané automobily nebodují a nerozhoduje ani jejich uvedené pořadí. Termín uzávěrky 1. kola bude předcházet termínu uzávěrky 1. kola ankety Car of the Year 2011 (COTY). Při shodném počtu hlasů na pomezí finálové pětice může postoupit do 2. kola i více vozů se shodným počtem nominací. Předseda komise se volby neúčastní. Pokud porotce nezašle svůj hlas v prvém kole volby, nebo je jeho hlas neplatný (uvede více aut než pět, případně zařadí automobil, který na seznamu nominovaných vozů není, případně jinak nedodrží regule ankety), ztrácí právo hlasovat v kole druhém.

b) Druhé kolo volby

Ve druhém kole vybírají porotci z výše uvedeného seznamu finalistů, přičemž tentokrát přidělují automobilům body. Každý člen poroty má k dispozici 25 bodů, které musí rozdělit mezi finalisty tak, že automobilu, který člen poroty považuje za nejlepší, může být uděleno maximálně 10 bodů. Další zásadou je, že musí být jasně určen vítěz. Není možné mít na hlasovacím lístku na prvním místě dvě nebo více aut se shodným bodovým ziskem. Bodové hodnocení každý porotce uvede na hlasovací formulář a opět zašle doporučeným dopisem na adresu KMN. Kromě toho musí každý porotce svoje ocenění jednotlivých kandidátů na zvláštním papíře písemně zdůvodnit, jinak je jeho hlasování neplatné. Termín uzávěrky 2. kola bude předcházet termínu uzávěrky 2. kola ankety Car of the Year 2011 (COTY). Výsledky ankety vyhodnocují předseda poroty a oba místopředsedové, přičemž vozem roku se stává ten finalista, který v druhém kole obdrží od porotců největší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních míst, při další rovnosti počet druhých míst atd.

V. Kritéria volby

Při posuzování jednotlivých kandidátů se hodnotí především tato hlediska: celková konstrukce a design, komfort, bezpečnost, hospodárnost, ovladatelnost, jízdní vlastnosti a chování na vozovce, výkon, funkčnost, plnění ekologických norem, cena, přičemž jedním z kritérií umožňující porovnání vozidel nejrůznějších tříd a kategorií je value for money - hodnota získaná za vynaložené peníze.

VI. Vyhlášení výsledků

Výsledky prvního kola soutěže, z něhož vzejdou finalisté, budou oficiálně oznámeny neprodleně po jejich spočítání. Konečné výsledky ankety budou vyhlášeny v závěru roku 2011. Hlasování jednotlivých porotců v prvním a druhém kole, včetně jejich zdůvodnění, bude oficiálně zveřejněno a umístěno na webových stránkách www.autorokukmn.cz.


 
 
Fotogalerie:   Jarní Most 2010 a sprint do 2 l.itrů, foto Mirek Grusa

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose