www.car.cz
 

Tisková zpráva ÚAMK k problematice alkoholu za volantem
     26.2.2008 12:36 - tisková zpráva


Tento týden se v médiích opět objevil návrh na přehodnocení legislativní úpravy dolní hranice alkoholu v krvi u řidičů  motorových vozidel.
 
ÚAMK musí opětovně vyjádřit svůj principielní nesouhlas. Je dostatečně prokázáno, že řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu vede k poruchám zrakového vnímání (tunelové vidění, zhoršené vnímání barev), roste tendence nebezpečně riskovat, přeceňovat své schopnosti, zhoršuje se odhad vzdálenosti a prodlužuje reakční čas. Schopnost řízení je prokazatelně zhoršená i při nízkých hladinách alkoholu v krvi kolem 0,2 promile.
 
Argumenty, že nehodovost je nižší ve státech kde je hranice alkoholu vyšší než v ČR, jsou neopodstatněné. V těchto státech je nízká nehodovost dána především vyšším respektem k dopravním předpisům, kontrolní činností policie, technickou úrovní vozidel, stavem komunikací a dalšími faktory. Mezi ně však nepatří jízda pod vlivem alkoholu. Obecně lze říci, že celosvětový trend je spíše ve snižování hranice alkoholu a ne naopak.
 
ÚAMK se také nedokáže představit , jak by konkrétní motorista odhadoval v restauraci, zda má stále ještě pod 0,2 promile a muže si dát tudíž pivo, nebo už ne.  Umožnění jakékoliv tolerance by zákonitě vedlo k častějšímu porušování stanovené hranice.
 
Také další argument příznivců této změny, opírající se o vysoké administrativní náklady na řešení takových přestupků, je zavádějící.  Pozitivní dopad úplného zákazu alkoholu je vyšší, než  diskutabilní ztráty vyplývající z nutnosti tyto přestupky řešit.
 
Dosavadní právní úprava tj. zákaz požívání alkoholických nápojů před a během jízdy přinesla podstatné snížení dopravních nehod a jejích následků. Před deseti lety bylo pod vlivem alkoholu 9654 dopravních nehod při kterých zemřelo 173 osob. V roce 2006 to bylo 6807 nehod a 42 zemřelých osob. Od roku 1996 klesal počet smrtelných nehod opilých řidičů o více než deset procent rychleji než počet veškerých smrtelných nehod.
 
Proto ÚMAK stále podporuje současnou právní úpravu, která zakazuje řidičům před a během jízdy konzumovat alkohol nebo být pod vlivem jiné návykové látky. Návrhy na přehodnocení podle našeho názoru zavánějí spíše politickým populismem, nebo nepochopením reálné situace a jsou škodlivé.
 
Pavel Kuchálik
ÚAMK

 
 
Fotogalerie:   Tovární Clio R3 pro Josefa Sedláčka, foto týmu

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose