www.car.cz
 

Závodnická škola opět v březnu
     Pavel Jelínek


Závodnická  škola slouží zájemcům o automobilový sport k získání mezinárodní licence, která je platná pro všechny druhy automobilových soutěží včetně závodů na okruzích. Škola se koná na Masarykově okruhu v Brně obvykle v jarních měsících každého roku trvá 4 dny. Ubytování v motelu Mičánek Motorsport. Častými účastníky jsou osobnosti z politického, kulturního a podnikatelského prostředí.

Vážení sportovní přátelé,

tak jako každý rok, pořádá firma Jiří Mičánek- Motorsport čtyřdenní okruhovou školu za účelem získání mezinárodní okruhové licence.

Cena 4 denní okruhové školy : 18.900,- Kč

Na základě rozhodnutí okruhové komise musí být po celou dobu okruhové školy používána technika odpovídající technickým předpisům národních řádů (min. vůz skupiny N - ochranný oblouk, hašení). Zájemcům, kteří ještě nemají připravený vůz, je možné zapůjčit školní techniku (Škoda Favorit nebo formule Škoda - omezený počet).

Cena zapůjčení jednoho vozu na okruhovou školu včetně zapůjčení přilby, kombinézy, servisu vozu a PHM je 15.900,- Kč.

Každý účastník, který se závazně písemnou přihláškou do závodní okruhové školy přihlásí, uhradí složenkou nebo převodním příkazem zálohu ve výši minimálně jedné poloviny celkové ceny kursu a jeden ústřižek nebo potvrzený příkaz (kopie) zašle zpět pořadateli. Číslo bankovního spojení pro platbu je 6871050297/0100 KB Rosice. Variabilní symbol je rodné číslo účastníka. Přihláška bez potvrzení finanční úhrady nebude akceptována. Druhá část kursovného bude uhrazena před začátkem prvního dne školy v hotovosti (účastníci, kteří nechtějí platit v hotovosti, musí uhradit celou částku před zahájením kursu složenkou nebo převodním příkazem tak, aby v den zahájení byla úhrada na účtu MM ). V případě, že nebude platba účastníkem provedena, nebude mu účast v okruhové škole umožněna.

Celý kurs probíhá za odborného dohledu instruktorů a po celou dobu kursu je přítomen lékař a připravena záchranná technika.

Současně upozorňujeme, že v kursech je vzhledem k riziku, vyplývajícímu z tohoto sportu, vyžadována maximální disciplína a v případě opakované nekázně související s kursem, bude odstoupeno bez náhrady od smlouvy a účastník bude vyloučen.


ORGANIZACE průběhu školy

Okruhová škola pro rok 2004 bude probíhat 17. - 20. března. Teorie bude probíhat vždy v učebně motelu Mičánek Motorsport, jízdy na Automotodromu Brno. V případě zájmu (omezený počet 24 pokojů) je možné se ubytovat přímo v motelu Mičánek Motorsport- 1,3 km od Automotodromu.

Po doporučeném zaslání závazné přihlášky pořadateli nebudou již žádné další pozvánky rozesílány a uchazeči se dostaví v dohodnutém termínu. Každý účastník si s sebou přiveze kombinézu, přilbu a sportovní obuv.

ze závodů NF

Popis okruhové školy :

teorie, sportovní řády, technické předpisy, metodika přípravy před závody, praktické jízdy na automotodromu.

Po úspěšném absolvování teoretických (písemný test) a praktických zkoušek za účasti tříčlenné okruhové komise, obdrží účastníci potvrzení pro vydání mezinárodní okruhové licence.

Náplň kursu :

16 hodin teoretické výuky, jízdy na autodromu rozděleném na sekce, nácvik všech typů startů, ideální průjezd zatáčkou, jízda pravidelnosti - oprava chyb

Pro zájemce, kteří dosud nevlastní vůbec žádnou licenci (automobilové soutěže, autokros, motokáry a pod.) ani neabsolvovali 3 sportovní podniky s touto licencí, je nutný příjezd do kursu již 16.03.2004 v 12,00 hodin do Motelu Mičánek Motorsport v Ostrovačicích.

Od 12,15 hodin proběhne základní kurs se 3 závody ve slalomu, čímž bude splněna podmínka daná sportovními řády pro absolvování okruhové školy.

Cena za základní seznámení se sportovními řády, 3x startovné a zapůjčení vozů na 3 závody ve slalomu je 3.000,- Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo odříci pořádané akce v případě extrémně špatného počasí nebo malého počtu účastníků.

Okruhovou školu může absolvovat účastník, který v době zahájení školy dovršil 14 let a předloží písemný souhlas obou rodičů potvrzený notářem. Tento souhlas musí mít všichni účastníci, kteří nedosáhli 18 let.

Po absolvování školy mohou závodníci ve věku 14 –16 let soutěžit s vozidly do kubatury 1400 ccm, po dovršení 16 let bez omezení kubatury.

V průběhu kursu je možno si objednat povinnou výbavu pro jezdce - - nehořlavé kombinézy, prádlo, helmy a pod.

K výše uvedeným cenám bude připočtena 5% DPH.


Účast na okruhové škole je na vlastní nebezpečí.

Podpisem na závazné přihlášce účastník potvrzuje, že souhlasí a akceptuje propozice okruhové školy.

Zájemci o absolvování, nechť nás kontaktují přes e-mail nebo telefonicky. Přihláška zde

Mičánek Motorsport


 
© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose